Dalyvauk ir laimėk

Žemaitijos Pieno prizus!

 • Šis bandymas nesėkmingas. Tavo ieškoma vietovė burgundiškų plytų spalvos ant aukšto piliakalnio!
 • Šis bandymas nesėkmingas. Tavo ieškoma vietovė turi ledo areną ir yra kairiau Kalėdų eglės!
 • Šis bandymas nesėkmingas. Tavo ieškoma vietovė šalia, miestelio aikštėje stovinčio, senio besmegenio!
 • Šis bandymas nesėkmingas. Tavo ieškoma vietovė visai šalia Kalėdų miestelio eglės!
 • Šis bandymas nesėkmingas. Tavo ieškoma vietovė kalnuoti sniegynai su spalvotais keltuvais!
 • Šis bandymas nesėkmingas. Tavo ieškoma vietovė pasižymi iš kamino rūkstančiais dūmais ir tvenkiniu!
 • Šis bandymas nesėkmingas. Tavo ieškoma vietovė visai šalia tiltelio, kuris driekiasi per miesto upelį!
 • Užduotis 1/2

  Sūrio Džiugas Namai

  Kalėdinė 12 mėn. brandinto kietojo sūrio DŽIUGAS pakuotė puiki dovana! Įmink su kuom labiausiai dera šios brandos sūris?

  Magijos mokykla

  Kalėdų rytui puikiai tinka magiški varškės sūreliai, ar žinai kokio skonio specialus šventinis Magijos sūrelis pasirodys prekybos vietose per šias Kalėdas?

  Puiku! Tu įveikei III etapą,

  užsuk 12 mėn. 17 - 23 dienomis ir sudalyvauk kitame etape! Tokiu būdu didink savo šansus laimėti Žemaitijos pieno prizus!

  Kol lauki užsuk ir sužinok daugiau apie Žemaitijos Pieno produktus - www.zpienas.lt

  Puiku! Tu įveikei III etapą

  Germanto pirtys

  Germanto sūris kasdien gaminamas su meile! Įmink kokiems šventiniams užkandžiams tinkamos skirtingos Germanto sūrio rūšys?

  Puiku! Tu įveikei II etapą,

  užsuk 12 mėn. 10 - 16 dienomis ir sudalyvauk kitame etape! Tokiu būdu didink savo šansus laimėti Žemaitijos pieno prizus!

  Kol lauki užsuk ir sužinok daugiau apie Žemaitijos Pieno produktus - www.zpienas.lt

  Puiku! Tu įveikei II etapą

  Pik-Nik čiuožykla

  Pik-Nik plėšomos sūrio dešrelės puikus užkandis laukiantiems, kol bus laikas išpakuoti Kalėdines dovanas! Atspėki per kiek laiko ,,Pasiplėšom’’ čempionate greičiausiai buvo suplėšyta sūrio dešrelė į 30 dalių?

  Puiku! Tu įveikei I etapą,

  užsuk 12 mėn. 03 - 09 dienomis ir sudalyvauk sekančiame etape! Tokiu būdu didink savo šansus laimėti Žemaitijos pieno prizus! 

  Kol lauki užsuk ir sužinok daugiau apie Žemaitijos Pieno produktus - www.zpienas.lt

  Puiku! Tu įveikei I etapą

  Ekologijos turgelis

  Žemaitijos Pieno Kalėdų miestelio Eglė dar nepapuošta, rask šiame DOBILO ekologijos turgelio lange pasislėpusią girliandą ir didink savo šansus laimėti!

  Rambyno kalnas

  Žemaitijos Pieno Kalėdų miestelio Eglė dar nepapuošta, rask šiame Rambyno Kalno lange pasislėpusį žaisliuką ir didink savo šansus laimėti!

  Žemaitijos pieno krautuvėlė

  Žemaitijos Pieno Kalėdų miestelio Eglė dar nepapuošta, rask šiame Žemaitijos Pieno Krautuvėlės lange pasislėpusią žvaigždę ir didink savo šansus laimėti!

  Prizai

  Taisyklės
  1. ŽAIDIMAS: ,,Žemaitijos Pieno Kalėdų miestelis. Pildome šventinius norus!’’

  2. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS: UAB ,,Adnet media‘‘, įm. k. 302653711, adresas: Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva (toliau tekste – Organizatorius), veikianti AB „Žemaitijos pienas“,  įm. k. 180240752, adresas: Sedos g. 35, LT-87101 Telšiai, Lietuva (toliau – Užsakovas), užsakymu.

  3. ŽAIDIMO VIETA: http://kaledumiestelis.zpienas.lt/

  4. ŽAIDIMO TRUKMĖ: Žaidimas vyksta nuo š.m. lapkričio 26 d. (pirmoji Žaidimo diena) iki š.m. gruodžio 23 d. (paskutinė Žaidimo diena).

  6. ŽAIDIMO DALYVIAI:

  6.1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, gyvenantys ir pasiekiami Europos Sąjungos teritorijoje ir įvykdę žaidimo sąlygas, nurodytas 8.2. punkte.

  6.2. Žaidimo dalyviai negali turėti glaudžių ryšių su Organizatoriumi, UAB ,,Adnet media‘‘ ir Užsakovu, AB „Žemaitijos pienas“, taip pat su asmenimis, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiais su šiomis įmonėmis (įskaitant jų šeimų narius, tėvus, vaikus, sutuoktinius ir kitus giminaičius, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos).

  7. PRIZŲ FONDAS:

  7.1. Prizai, jų kiekis ir vertė – išvardinti žemiau:

  Prizų kiekis (LT rinka)

  Prizo pavadinimas

  2 vnt

  50 eur vertės ČIA MARKET dovanų čekiai

  10 vnt

  20 eur vertės ČIA MARKET dovanų čekiai


  8. DALYVAVIMO SĄLYGOS:

  8.1. Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime, privalo atitikti šių taisyklių 6 punkte aptartas sąlygas ir Žaidimo metu užsukti į internetinę svetainę http://kaledumiestelis.zpienas.lt/

  8.2. Laimėti pretenduoja tik tie, kurie užsuko į ,,Žemaitijos pieno” internetinę svetainę http://kaledumiestelis.zpienas.lt/ įvykdė visų keturių savaičių užduotis ir užpildė registracijos formą.

  Žaidimo etapai:

  - 2018.11.26 - 2018.12.02 I savaitė

  - 2018.12.03 - 2018.12.09 II savaitė

  - 2018.12.10 - 2018.12.16 III savaitė

  - 2018.12.17 - 2018.12.23 IV savaitė 

  8.3. Žaidimo registracijos formoje vartotojai pažymėdami, kad susipažino ir sutinka su Žaidimo Taisyklėmis ir sąlygomis, patvirtina, kad sutinka, kad Jų įvestus asmens duomenis gautų bei tvarkytų Žaidimo organizatorius. Taip pat registruodamiesi Žaidimui ir pateikdami duomenis, vartotojai sutinka, kad Žaidimo Organizatorius ir Užsakovas juos naudotų tiesioginės rinkodaros tikslais.

  8.4. Dalyvių asmens duomenys bus tvarkomi Žaidimo administravimo ir vykdymo, tame tarpe laimėtojų nustatymo, prizo perdavimo, tiesioginės rinkodaros tikslais. Duomenų tvarkymui taikome visus saugos ir tvarkymo reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos bei kituose įstatymuose.

  8.5. Informuojame, jog vartotojai turi teisę nesutikti, kad Žaidimo administravimo, jo vykdymo, laimėtojų nustatymo bei prizo perdavimo tikslais būtų tvarkomi jų asmens duomenys, ar bet kada atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, pranešdami apie tai el. paštu info@adnetmedia.lt, taip pat susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Dalyvis nesutikdamas su jo duomenų tvarkymu šiame punkte nurodytais tikslais ir (ar) pareikalavęs nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus, praranda teisę dalyvauti Žaidime ir (ar) praranda teisę į Žaidimo prizą.

  8.6. Dalyvių kontaktinius duomenis (vardą, pavardę, el. paštą ir telefono numerį) mes naudojame bendravimo su pačiais dalyviais tikslais. Taip pat šiuos duomenis galime naudoti tiesioginės rinkodaros, jeigu dalyvis patvirtina savo sutikimą tokius pasiūlymus gauti. Sutikimą gauti dalyviams naudingus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus patys dalyviai gali patvirtinti pildydami registracijos formą. Dalyviai turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą susisiekę su mumis el. pašto adresu info@adnetmedia.lt arba paštu: UAB ,,Adnet media‘‘, įm. k. 302653711, adresas: Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva

  8.7. Žaidimo dalyvių pateikta su dalyvavimu Žaidime susijusi informacija ir asmeniniai duomenys apibendrinami, apdorojami ir saugomi, kurie Žaidimui pasibaigus po metų laikotarpio bus sunaikinti.

  8.8. Žaidimo dalyvis, dalyvaudamas Žaidime sutinka, kad tuo atveju, jei taps laimėtoju, taps AB „Žemaitijos pienas“ ambasadoriumi, kuris gerąją žinią perteiks kitiems asmenims (dalyvavimas spaudos, socialiniuose, internetiniuose, TV kanaluose), o Organizatorius turi teisę viešai skelbti laimėtojo vardą, pavardę bei asmens atvaizdą spaudoje, televizijoje, internete ir kitose masinio informavimo priemonėse 6 mėnesius nuo laimėtojų paskelbimo bei esant atskiram šalių susitarimui aktyviai viešins AB „Žemaitijos pienas“ produktų vardą.

  8.9. Laimėtojui nesutikus skelbti nurodytus jo asmens duomenis, jis netenka teisės į laimėtą prizą ir prizas jam nesuteikiamas (o suteiktas prizas privalo būti nedelsiant grąžintas, jei akcijos organizatorius to pareikalaus.

  9. ŽAIDIMO EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS:

  9.1. Laimėtojas bus renkami žaidimo pabaigoje. Vyks prizų traukimai burtų keliu žemiau nustatytu grafiku:

  Žaidimo pavadinimas

  Laimėtojų skelbimo data

  ,,Žemaitijos Pieno Kalėdų miestelis. Pildome šventinius norus!’’

  2019 m. sausio 7 d.


  10. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS:

  10.1. Projekto pabaigoje, 2019 m. sausio 7 d., internetinėje svetainėje https://www.facebook.com/zpienas/ bus paskelbta dvylika laimėtojų. Laimėtojus burtų keliu atrinks žaidimo sistema.

  10.2. Žaidimo organizatorius turi teisę prizo laimėtojus apie laimėjimą informuoti asmeniškai registracijos metu nurodytais kontaktiniais duomenimis.

  10.3. Apie laimėjimą kiekvienas laimėtojas bus informuotas elektroniniu laišku. Laimėtojai privalo atsakyti į siųstą laišką ir nurodyti, kuriuo adresu Lietuvoje pristatyti laimėtą prizą, ne vėliau nei per tris darbo dienas paskelbus laimėtojus https://www.facebook.com/zpienas/ tinklalapyje.

  10.4. Jeigu dėl Žaidimo dalyvio pateiktų duomenų nepavyks su juo susisiekti iki 2019 m. sausio 10 d., laimėjimas bus nebegaliojantis ir prizas laimėtojui perduotas nebus.

  10.5. Organizatorius nėra atsakingas už bet kokius iškilusius nusiskundimus akcijos metu, kai su laimėtojais negalima susisiekti.

  11. PRIZŲ ATSIĖMIMAS

  11.1. Neatsiėmus prizo ar neteisingai nurodžius adresą, jis grąžinamas Žaidimo Užsakovui-Organizatoriui, bei tampa jo nuosavybe, laimėtojas nebegali pretenduoti į prizą.

  11.2. Žaidimo Užsakovas-Organizatorius neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus, ar prizų nepanaudojimą.

  11.3. Prizai nekeičiami į kitus prizus ar grynuosius pinigus.


  12. PAPILDOMA INFORMACIJA:

  12.1. Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti Žaidime asmeniui ar jį pašalinti, turėdamas pagrindą įtarti, kad asmuo pažeidžia teisės aktų reikalavimus ar šias Žaidimo Taisykles bei sąlygas.

  12.2. Žaidimo organizatorius turi teisę vienašališkai atšaukti, nutraukti Žaidimą bet kuriuo metu, jeigu įvyktų esminis šių Taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės. Taip pat Žaidimo organizatorius pasilieka teisę vienašališkai daryti šių Taisyklių pakeitimus iš anksto informuojant apie tai interneto svetainėje https://www.facebook.com/zpienas/, facebook paskyroje.

  12.3. Visus mokesčius, susijusius su prizų laimėjimu apmoka Žaidimo Užsakovas.

  12.4. Iškilus klausimams galima kreiptis į UAB ,,Adnet media‘‘ el. paštu: info@adnetmedia.lt

  12.5. Žaidimo Užsakovas-Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai keisti Žaidimo taisykles, jas viešai paskelbdamas https://www.facebook.com/zpienas/

  12.6. Laimėjus ,,ČIA MARKET’’ dovanų čekį, galioja šios taisyklės:

  1. ,,ČIA MARKET’’ dovanų čekis apsipirkti galioja visose ,,ČIA MARKET’’ parduotuvėse ir sūrio ,,Džiugas’’ namuose.

  2. Dovanų čekio apsipirkti vertė nėra keičiama į pinigus.

  3. Apsiperkant ,,ČIA MARKET’’ parduotuvėse su dovanų čekiu rekomenduojama naudotis ,,ČIA MARKET’’ nuolaidų kortelėmis.

  4. Dovanų čekio negalima parduoti, dovanoti ar duoti svetimiems.

  5. Jeigu prekių vertė didesnė negu nurodyta dovanų čekyje esanti pinigų suma, trūkstamą pinigų dalį galima primokėti grynaisiais arba banko kortele.

  6. Jeigu prekių vertė mažesnė nei nurodyta dovanų čekyje, skirtumas pinigais negrąžinamas.

  7. Dovanų čekis apsipirkti yra apsaugotas unikaliu brūkšniniu kodu bei kitomis apsaugos priemonėmis (įmonės spaudas, numeris, galiojimo data).

  8. Pasibaigus dovanų čekio apsipirkti galiojimui, dovanų čekis tampa nebegaliojančiu ir pinigai negrąžinami.

  9. Jei dovanų čekis apsipirkti yra sugadintas, t.y. daugiau kaip pusė jo yra sutepta ar dalies trūksta, ar jis yra kitaip pažeistas, arba nėra unikalaus numerio ar galiojimo termino, tokiu dovanų čekiu atsiskaityti už prekes ir/ar paslaugas negalima, ir toks dovanų čekis nekeičiamas ir pinigai už jį negrąžinami.

  10. Atsiskaitant dovanų čekiu negalima pirkti alkoholinių gėrimų, tabako gaminių, loterijos bilietų ir kitų akcizinių prekių.

  11. Atsiskaitant dovanų čekiu iš pirkėjo paimamas kasos čekis ir prisegamas prie dovanų čekio, kuris pasilieka prie parduotuvės apskaitos dokumentų.


  Daugiau informacijos rasite:

  www.zpienas.lt


  DĖKOJAME UŽ DALYVAVIMĄ ŽAIDIME!  Privatumo politika  Šios privatumo politikos tikslas.


  Ši privatumo politika („Privatumo politika“) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant žaidime [Žemaitijos Pieno Kalėdų miestelis. Pildome šventinius norus!], o taip pat apibūdina Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises bei [AB ,,Žemaitijos Pienas‘‘], kaip duomenų valdytojo, atitinkamas pareigas. Ši privatumo politika Jums paaiškins kokius asmens duomenis, kaip ir kodėl mes renkame, kokiais teisiniais pagrindais remiamės juos tvarkydami, kiek laiko juos saugome, o taip pat informuos apie Jūsų turimas teises ir jų įgyvendinimo tvarką bei pateiks kitokią Jums aktualią bei svarbią informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.


  Duomenų valdytojas (žaidimo užsakovas): AB ,,Žemaitijos Pienas‘‘ juridinio asmens kodas: 180240752, adresas: Sedos g. 35, LT-87101 Telšiai, Lietuva („Mes“, arba „Bendrovė“). Mūsų išsamius kontaktinius duomenis rasite šios privatumo politikos 12 skyriuje.


  Žaidimo koordinatorius - duomenų tvarkytojas, kuris veikia Duomenų valdytojo vardu ir pagal jo nurodymus: UAB „Adnet media“, juridinio asmens kodas 302653711, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuvos Respublika.


  Asmens duomenys reiškia visą informaciją, susijusią su asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta („Duomenys“), tokią kaip Jūsų vardas, adresas ar elektroninio pašto adresas ir pan.


  Prašome atsakingai žvelgti į šioje privatumo politikoje išdėstytą informaciją ir su ja susipažinti išsamiai.


  1. Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome. Norėdamas dalyvauti žaidime Žemaitijos Pieno Kalėdų miestelis. Pildome šventinius norus! Jūs turite pateikti mums šią asmeninę savo informaciją bei kontaktinius duomenis:

  1.1. vardą/pavardę

  1.2. telefono numerį ir elektroninio pašto adresą

  1.3. adresą

  Jums nepateikus nurodytų asmens duomenų, Jūs negalėsite dalyvauti Žaidime.  Dėl interneto svetainėje naudojamų slapukų. Informuojame, kad Jums apsilankius interneto svetainėje, kurioje skelbiamas Žaidimas, ir pildant Žaidimo registracijos formą, Bendrovė slapukų pagalba Jūsų asmens duomenų netvarko, tačiau tai gali daryti šios interneto svetainės valdytojas ir/ ar kitos trečiosios šalys. Norėdami sužinoti apie šioje interneto svetainėje įdiegtų slapukų pagrindu vykdomą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, skaitykite svetainėje skelbiamą slapukų privatumo politiką.

  2. Visų šių duomenų šaltinis esate Jūs.

  3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų pateiktus asmens duomenis mes tvarkome Žaidimo administravimo ir vykdymo, įskaitant laimėtojų nustatymą, susisiekimą su laimėtojais bei prizo perdavimą, tikslais. Taip pat šiuos duomenis galime naudoti tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu Jūs duodate mums aiškų sutikimą tokius pasiūlymus gauti (Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą susisiekę su mumis šios Privatumo politikos 12 punkte nurodytais kontaktais.

  4. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas.

  4.1. Nurodyti Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Prieš užpildant ir išsiunčiant Žaidimo registracijos formą Jums yra privaloma susipažinti su šia privatumo politika bei Žaidimo taisyklėmis, todėl laisva valia bei savo aktyviais veiksmais pateikdami mums užpildytą registracijos formą Jūs išreiškiate sutikimą, kad Jūsų pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi Žaidimo administravimo ir vykdymo tikslais.

  4.2. Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomų duomenų teisinis pagrindas – Jūsų atskiras sutikimas, kurį mums duodate pildydamas registracijos formą.

  5. Asmens duomenų tvarkymo terminas.

  5.1. Jūsų asmens duomenis žaidimo administravimo ir vykdymo tikslais tvarkysime Žaidimo metu ir metus po jo pabaigos.

  5.2. Tiesioginės rinkodaros tikslais (jeigu davėte sutikimą dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais) Jūsų asmens duomenis tvarkysime [įrašomas laikotarpis], arba iki sutikimo dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais atšaukimo, jeigu duotą sutikimą atšauksite nesuėjus šiam terminui.

  5.3. Pasibaigus Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiui, mes Jūsų asmens duomenis saugiai sunaikiname.


  6. Saugumas.


  6.1. Bendrovė neketina perduoti Jūsų asmens duomenų už Europos Ekonominės Erdvės ribų ar tarptautinei organizacijai. Tačiau tuo atveju, jeigu mūsų duomenų tvarkytojai Jūsų asmens duomenis tvarkytų už Europos Ekonominės Erdvės ribų (pvz. aptarnaujančios įmonės serveriai būtų už EEE ribų), mes imsimės visų tinkamų ir adekvačių priemonių Jūsų duomenų saugumui užtikrinti, kaip tai yra reikalaujama pagal atitinkamus asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus.

  6.2. Imsimės visų techninių ir administracinių saugumo priemonių, kurios reikalingos apsaugoti jūsų Duomenis nuo neteisėto praradimo bei prieigos ir nuo neteisėto pakeitimo, atskleidimo ar ištrynimo.

  6.3. Prieiga prie Jūsų neskelbtinų duomenų yra suteikiama tik tiems asmenims, kuriems ji yra reikalinga vykdant savo darbo funkcijas. Tokius asmenis saisto konfidencialumo įsipareigojimai.

  6.4. Teisės aktų nustatytais atvejais, esant Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimo atvejui, mes nedelsiant susisieksime su Jumis bei su priežiūros institucija ir suteiksime visą reikiamą informaciją, o taip pat visada imsimės visų atitinkamų priemonių siekiant išvengti neigiamų pasekmių Jums kilimo ar kuo labiau jas sumažinti.  7. Jūsų asmens duomenų gavėjai.


  7.1. Tam tikri Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti mūsų įgaliotiems duomenų tvarkytojams, kurie pagal su mumis sudarytas sutartis teikia mums tam tikras paslaugas. Pavyzdžiui, UAB „Adnet media“ yra mūsų duomenų tvarkytojas, kuris mums teikia Žaidimo koordinavimo paslaugas ir dėl ko, atitinkamai, tvarko Jūsų asmens duomenis. Tvarkydami Jūsų duomenis mes taip pat galime pasitelkti IT paslaugas teikiančią bendrovę, bei bendrovę teikiančią serverių nuomos ar debesijos paslaugas.

  Iš savo duomenų tvarkytojų mes reikalaujame užtikrinti atitinkamą Jūsų duomenų apsaugą bei užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys duomenų tvarkytojų būtų tvarkomi tik taip, kiek mes juos įpareigojame ir tik dėl nurodytų tikslų.

  Pagal su duomenų tvarkytojais sudaromas sutartis mūsų duomenų tvarkytojai yra įpareigojami užtikrinti, kad jų taikomos duomenų apsaugos priemonės (techninės bei organizacinės) būtų adekvačios atliekamoms tvarkymo operacijoms bei duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Nuolatos stebime atitiktį mūsų nurodymams, duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams bei sutartiniams įsipareigojimams, sudarytiems su duomenų tvarkytoju. Jei turite klausimų dėl mūsų duomenų tvarkytojų, prašome susisiekti šiuo el. pašto adresu: info@zpienas.lt

  7.2. Esant būtinybei, kiek tai bus reikalinga [AB ,,Žemaitijos Pienas‘‘] teisėtam interesui užtikrinti (pavyzdžiui, kilus ginčui ir siekiant apginti savo teises bei interesus), Jūsų asmens duomenis galime pateikti teisines, audito ir kitas profesines paslaugas teikiantiems paslaugų teikėjams, antstoliams, vykdantiems teismo vykdomuosius dokumentus ir pan.


  7.3. Kitais atvejais duomenų neperduosime jokioms trečiosioms šalims, nebent tai padaryti būtume įpareigoti teisės aktais arba jei Jūs duotumėte mums aiškų atskirą sutikimą, kad jūsų duomenys būtų perduodami.


  8. Kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis.


  8.1. Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenis naudosime vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktų reikalavimais, įskaitant, bet neapsiribojant:

  • Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis teisėtumo, sąžiningumo bei skaidrumo principų;

  • Jūsų asmens duomenys bus naudojami tik tokios apimties, kiek būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

  • Jūsų asmens duomenys bus renkami tik dėl teisėtų tikslų, kuriuos mes aiškiai Jums nurodėme ir nebus naudojami bet kokiu kitu būdu, nesuderinamu su minėtais tikslais;

  • Jūsų asmens duomenys bus tikslūs ir nuolatos atnaujinami;

  • Jūsų asmens duomenys bus saugomi tik tiek, kiek reikalinga Jums atskleistiems tikslams pasiekti (arba tiek, kiek mus įpareigos galiojantys teisės aktai);

  • Jūsų asmens duomenys bus naudojami užtikrinant adekvatų jų saugumo lygį.  9. Jūsų turimos teisės, susijusios su jūsų duomenimis.


  9.1. Vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, Jūs turite šias teises:


  9.1.1. Jūs turite teisę būti informuotas/informuota, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o jeigu tvarkome – ir susipažinti su tvarkomais duomenimis pareikalaujanti šių duomenų kopijos, o taip pat informacijos apie tai, kaip mes Jūsų duomenis naudojame, su kuo mes jais dalinamės ir kiek laiko juos saugome. Mes galime atsisakyti Jums pateikti informaciją ar paprašyti Jūsų padengti papildomų kopijų darymo išlaidas, kai dėl tos pačios informacijos kreipiatės pakartotinai;


  9.1.2. Jūs turite teisę reikalauti pataisyti, papildyti, patikslinti neteisingus, netikslius ar neišsamius Jūsų asmens duomenis (teisė į ištaisymą) – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;


  9.1.3. Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištrintume turimą informaciją apie Jus, jei ji tvarkoma neteisėtai ar nesąžiningai, ar ji nebėra būtina tikslui, kuriam mes ją surinkome, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo, kuriuo remdamiesi mes privalome arba turime teisę tą informaciją išsaugoti.


  9.1.4. Jūs turite teisę reikalauti, kad mes apribotume (sustabdytume) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, jeigu, pvz., Jūs pateikėte prašymą ištaisyti asmens duomenis (kol yra tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ar Jums pareiškus nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (kol vertinama, ar mūsų teisėti interesai yra viršesni) ir kt. (teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą);


  9.1.5. Jūs turite teisę iš mūsų gauti ir persiųsti kitam duomenų valdytojui savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (arba reikalauti, kad mes Jūsų asmens duomenis persiųstume kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė įgyvendinama tik tuo atveju, jei duomenų tvarkymas yra pagrįstas Jūsų sutikimu ir kai tvarkymas atliekamas automatizuotomis priemonėmis. Ši teisė gali būti įgyvendinama tik dėl tų asmens duomenų, kuriuos pateikėte mums Jūs pats;


  9.1.6. Jūs turite teisę bet kada atšaukti mums duotus savo sutikimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;


  9.1.7. Taip pat informuojame, kad Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

  9.2. Visas šias aukščiau išvardintas savo teises Jūs galite įgyvendinti pateikdami mums rašytinį prašymą/pranešimą šios Privatumo politikos 12 punkte nurodytais kontaktais. Įsipareigojame Jūsų prašymą/pranešimą išnagrinėti ir priimti atitinkamą sprendimą bei Jums apie jį pranešti per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo/pranešimo gavimo dienos.

  9.3. Jums pateikus užklausą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimu, mums gali būti reikalinga nustatyti Jūsų asmens tapatybę dėl ko mes galime paprašyti Jūsų pateikti papildomų duomenų ar dokumentų. Visi šie papildomi duomenys bus naudojami išimtinai tik Jūsų tapatybės nustatymo tikslais ir tai padarius bus nedelsiant saugiai mūsų ištrinti.


  9.4. Mums rūpi Jūsų teisės ir dėsime visas pastangas, kad kuo geriau jas užtikrintume, tačiau norime įspėti, kad tam tikromis teisės aktų numatytomis aplinkybėmis jos gali būti ribojamos (kai reikia užtikrinti mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą, valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą).  10. Privatumo politikos keitimas. Pakeitus šią Privatumo politiką, apie pakeitimus pranešime Jums asmeniškai.  11. Dėl vaikų asmens duomenų.

  11.1. Žaidimas skirtas asmenims ne jaunesniems nei 14 metų.

  11.2. Jeigu Jūs esate jaunesnis nei 14 metų, prašome nepildyti Žaidimo registracijos anketos ir nesiųsti mums savo asmens duomenų.

  11.3. Jeigu Jūs esate jaunesnio nei 14 metų vaiko tėvas/ motina ar įstatyminis globėjas ir Jums žinoma, kad Jūsų vaikas bet kokiu būdu pateikė mums savo asmens duomenis be Jūsų rašytinio sutikimo, prašome su mumis susisiekti, kad mes galėtume ištrinti Jūsų vaiko asmens duomenis.  12. Mūsų kontaktinė informacija.

  AB ,,Žemaitijos Pienas‘‘

  Sedos g. 35, LT-87101 Telšiai, Lietuva

  Telefono numeris: +370 444 22201;

  El. paštas: info@zpienas.lt  Asmens duomenys

  Jūsų asmens duomenų valdytojas yra AB Žemaitijos Pienas, kurio adresas: Sedos g. 35, LT-87101, Telšiai, Lietuva. Jūsų asmens duomenis mes renkame ir tvarkome tik jūsų sutikimo pagrindu ir tik šio žaidimo administravimo ir vykdymo, įskaitant laimėtojų nustatymą, susisiekimą su laimėtojais bei prizo perdavimą, tikslais, bei tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu Jūs duodate mums dėl to savo aiškų bei atskirą sutikimą. Šiuo el. pašto adresu info@zpienas.lt Jūsų galite bet kada kreiptis į mus ir atšaukti savo duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo, o taip pat Jūs turite teisę reikalauti susipažinti su tvarkomais duomenimis, teisę į jų ištaisymą, teisę reikalauti ištrinti duomenis, teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę paduoti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai bei kitas teises, kurios yra paaiškintos išsamiame žaidimo ,,Žemaitijos Pieno Kalėdinio Miestelio'' Privatumo politikos tekste. Plačiau apie mūsų vykdomą Jūsų asmens duomenų tvarkymą susipažinsite ,,Žemaitijos Pieno Kalėdinio Miestelio'' Privatumo politikoje.

  Kalėdų miestelio Eglė dar nepapuošta, ar tikrai radai visus 3 žaisliukus? Jei taip, tai sudėliok juos ant eglutės

  Sveikinu įveikus visus etapus!

  Tu dalyvauji žaidime ir gali laimėti Žemaitijos Pieno įsteigtus prizus.

  Visą informaciją apie Žemaitijos Pieno produktus rasi čia: www.zpienas.lt

  Žaidimo Taisyklės